Κωστανιανη
Κωστανιανη
Κωστανιανη
Κωστανιανη

EΡΓΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ

2/4/1975

Αγορά κλινοστρωμνής για χρήση ιατρικών εξετάσεων των κατοίκων του χωριού.

26/6/1975

Χρηματικό ποσό για την κατασκευή υπόστεγου πέριξ του κοινοτικού καταστήματος.

28/11/1977

Χρηματικό ποσό για κατασκευή-επισκευή τοιχοποιίας από το σπίτι του Αριστοφάνη Παππά μέχρι του Αθανασίου Κων/νου.

16/11/1978

κατασκευή κάγκελων στην κοινοτική βρύση.

25/9/1979

τσιμεντόστρωση δρόμου από Κεντρική πλατεία προς Παλιάμπελο.

24/6/1980

τσιμεντόστρωση δρόμου από Κεντρική πλατεία προς Φραξιά.

13/3/1981

τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους του χωριού.

6/4/1983

χρηματικό ποσό στο Μπέρκο (μπήκαν παράθυρα στο Δημοτικό Σχολείο).

Στέγαστρο στο κάτω Μαχαλά

Αντιστήριξη δρόμου προς Μαντζουραίους

9/5/1983

70.000 δραχμές για συνέχιση εργασιών στο Κοινοτικό Κατάστημα Κωστάνιανης.

2/4/1986

δημιουργία παιδικής χαράς στο Δημοτικό Σχολείο με αγορά μιας κούνιας και μιας τσουλήθρας. Μπήκε και νερό στο Σχολείο.

10/3/1987

διατέθηκε ποσό 120.000 για διαρρυθμίσεις στο κοινοτικό κατάστημα και 50.000 δραχμές στο Μπέρκο.

18/7/1988

Ανάθεση εργασιών στην πλατεία του χωριού στον εργολάβο ΒΙΝΝΗ αξία έργου συνολικά 1.190.000 δραχμές.(τοιχοποιία-σκυρόδεμα-μπάζωμα και διαμορφώσεις χώρων).

31/8/1992

Αγορά πιγκ-πογκ και τάβλι για το Πνευματικό Κέντρο για να παίζουν τα παιδιά του χωριού.

22/5/2000

Διάθεση 600.000 δραχμών για κατασκευή καινούργιου οστεοφυλακίου στο χώρο της καινούργιας εκκλησίας του χωριού.

24/9/2008

Συνεργασία με την Εκκλησιαστική Επιτροπή συγκέντρωση δωρεών κλπ για την κατασκευή του καμπαναριού στην εκκλησία του Κων/νου και Ελένης.