Κωστανιανη
Κωστανιανη
Κωστανιανη
Κωστανιανη

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 • Αγγέλης Μιχαήλ του Σπυρίδωνα από 17/2/1975
 • Παππάς Βασίλειος του Ιωάννη από 20/11/1976
 • Ζαχάρης Μιχαήλ του Χρήστου από 22/11/1978
 • Κανδρέλης Σταύρος του Αλεξάνδρου από 5/12/1980
 • Κανδρέλης Ιωάννης του Κων/νου από 1/12/1982
 • Παναγιωτόπουλος Ευάγγελος από 29/10/1984
 • Μαντζιούρης Βλάσης του Γεωργίου από 2/11/1986
 • Παναγιωτόπουλος Ευάγγελος από 22/12/1988
 • Νέσσερη Τζένη από 26/11/1990
 • Κανδρέλης Ιωάννης του Κων/νου από 4/11/1992
 • Παναγιωτόπουλος Ευάγγελος από 5/12/1994
 • Κανδρέλης Δημήτριος του Αλεξάνδρου από 10/11/1996
 • Παναγιωτόπουλος Ευάγγελος από 16/11/1998
 • Στις 22/10/2000 έγιναν εκλογές και το καινούργιο ΔΣ του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 15/1/2002
 • Τσάλης Θεόδωρος του Ευαγγέλου από 15/1/2002
 • Παναγιωτόπουλος Μιχάλης του Βασιλείου από 28/3/2003
 • Τσάλης Θεόδωρος του Ευαγγέλου από 26/2/2006
 • Γκαλτέμης Παναγιώτης του Γεωργίου από 4/7/2007