Κωστανιανη
Κωστανιανη
Κωστανιανη
Κωστανιανη

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σε συνεδρίαση που έγινε στο Καφενείο του χωριανού μας Αθανασίου Κων/νου στην οδό Κωλέττη 21 β στα Ιωάννινα προκυρήττει τις πρώτες εκλογές του Συλλόγου Κωστάνιανης. Οι πρώτες εκλογές έγιναν στις 7/2/1975 και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε σώμα στις 17/2/1975 και αποτελείτο από τους :

  • Αγγέλη Μιχαήλ του Σπυρίδωνα πρόεδρο
  • Κανδρέλη Μιχαήλ του Κων/νου αντιπρόεδρο
  • Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη του Σπυρίδωνα Γραμματέα
  • Τάτση Φώτιο του Βασιλείου Ταμία
  • Παναγιωτόπουλο Ευάγγελο Μέλος
  • Αθανασίου Μιχαήλ του Χρήστου Μέλος
  • Αθανασίου Χρήστο του Αθανασίου Μέλος

Πρώτος Μπερκιώτης εκλεγμένος στο ΔΣ του Συλλόγου ήταν ο Στεργίου Θεόδωρος του Ιωάννη και συμμετείχε στο Δ.Σ που ανέλαβε από 20/11/1976