Κωστανιανη
Κωστανιανη
Κωστανιανη
Κωστανιανη

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΣΤΑΝΙΑΝΗΣ

Ο Μορφωτικός Εξωραιστικός Σύλλογος Κωστάνιανης ιδρύθηκε το 1974.Το καταστατικό του συντάχτηκε αρχικά από τους ιδρυτές του, εγκρίθηκε με την 174/74 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων , καταχωρήθηκε στο βιβλίο Σωματείων με αυξ. Αριθ. 220/74 και έγινε τροποποίηση του καταστατικού μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης με νόμιμη απαρτία στις 4/2/1984.