Κωστανιανη
Κωστανιανη
Κωστανιανη
Κωστανιανη

Πληροφοριες

Ελπίζουμε ότι την ιστοσελίδα μας θα την αγκαλιάσουν όλοι οι Κωστανιανίτες και όχι μόνο, και πως θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του χωριού μας, τη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενημέρωση σε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με το χωριό μας. Για αυτό τον λόγο μπορεί οποιοσδήποτε να στείλει συμβουλές, σχόλια, πληροφορίες, φωτογραφικό υλικό ή οτιδήποτε άλλο πιστεύει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάδειξη του χωριού μας.

Επίσης επειδή η ιστοσελίδα θα αποτελέσει το μοναδικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των χωριανών όπου και να βρίσκονται, όποιος θέλει μπορεί να στείλει με email ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, το όνομά του , την διεύθυνσή του και το τηλέφωνό του. Αυτή η ενέργεια θα έχει ως σκοπό να συμπληρώσουμε και να δημιουργήσουμε ένα αρχείο που μελλοντικά θα μπορεί να βρει ο ένας τον άλλον.

Όσοι έχουν επιχείρηση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούνε να στείλουνε πληροφορίες και στοιχεία για την επιχείρησή τους, ή την επαγγελματική κάρτα τους. Υπάρχουν σήμερα επιχειρήσεις συγχωριανών μας σε ολόκληρη την Ελλάδα, υπάρχουν ακόμη πολλοί επιστήμονες όπως γιατροί, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι χωρίς να το γνωρίζουμε. Μας συνδέει η κοινή καταγωγή, μας συνδέει το χωριό μας, για αυτό με οποιοδήποτε τρόπο ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον.