Κωστανιανη
Κωστανιανη
Κωστανιανη
Κωστανιανη

Εργα της Αδελφοτητας Κωστανιανης

15/3/1978

Χρηματικό ποσό για διαπλάτυνση δρόμου της Κωστάνιανης.

15/3/1978

Χρηματικό ποσό για ανέγερση αποθήκης Κωστάνιανης.

28/11/1977

Χρηματικό ποσό για κατασκευή-επισκευή τοιχοποιίας από το σπίτι του Αριστοφάνη Παππά μέχρι του Αθανασίου Κων/νου.

1978

Χρηματικό ποσό για την αγορά επιταφίου Κωστάνιανης.

1978

Χρηματικό ποσό για συρματόπλεγμα νεκροταφείου Κωστάνιανης.

1980

Χρηματικό ποσό για την οικονομική ενίσχυση χωριανού.

1980

Χρηματικό ποσό για την αγορά εξαπτέρυγων Μπέρκου.

1981

Χρηματικό ποσό για την αγορά νέας πόρτας ιερού ναού του χωριού.

1982

Οικονομική ενίσχυση δημοτικού σχολείου Κωστάνιανης.

1982

Χρηματικό ποσό για την μεγαφωνική εγκατάσταση Μπέρκου.

1982

Χρηματικό ποσό για τον Αγ.Αθανάσιο Μπέρκου.

1983

Χρηματικό ποσό για την ανέργεση πολιτιστικού κέντρου Κωστάνιανης.

1985

Χρηματικό ποσό για τα παιδιά με μεσογειακή αναιμία.

1986

Χρηματικό ποσό για τσιμεντόστρωση δρόμου στο Μπέρκο.

1988

Χρηματικό ποσό για τον δρόμο Παναγίας – Κωστάνιανης.

1988

Χρηματικό ποσό για την βράβευση φοιτητών και σπουδαστών του χωριού.

1989

Χρηματικό ποσό για την Αγιογράφηση στον Ιερό ναό Κωνσταντίνου και Ελένης.

1992

Αγορά μπασκετών για το χωριό.

1994

Αγορά καρεκλών για το κυλικείο Μπέρκου.

1995

Οικονομική ενίσχυση σε χωριανό.

1995

Βράβευση φοιτητών και σπουδαστών του χωριού.

1996

Χρηματικό ποσό για την κατασκευή τουαλέτας στο Μπέρκο.

1996

Χρηματικό ποσό για την αγιογράφηση του ιερού ναού Κωνσταντίνου και Ελένης.

1997

Χρηματικό ποσό για την εκδήλωση Κωστανιανίτικα 1997

1998

Χρηματικό ποσό για δεντροφύτευση στην Κωστάνιανη.

1998

Χρηματικό ποσό προς την εκκλησιαστική επιτροπή Μπέρκου.

1998

Εκδρομή για τα παιδιά των μελών της Αδελφότητας.

1999

Βράβευση φοιτητών και σπουδαστών του χωριού.

2000

Χρηματικό ποσό για την οικονομική ενίσχυση χωριανού.

2000

Βράβευση φοιτητών και σπουδαστών του χωριού.

2001

Χρηματικό ποσό προς την εκκλησιαστική επιτροπή Κωστάνιανης.

2002

Βράβευση φοιτητών και σπουδαστών του χωριού.