Κωστανιανη
Κωστανιανη
Κωστανιανη
Κωστανιανη

Προεδροι Αδελφοτητας Κωστανιανης

 • Από 29/5/1966 Ζαχάρης Κων/νος
 • Από 31/5/1968 Κοσμάς Βασίλειος
 • Από 2/2/1970 Γκαλτέμης Κων/νος
 • Από 15/1/1972 Δούμας Μιχάλης
 • Από 18/11/1973 Παππάς Πέτρος
 • Από 21/6/1974 Πέτσιος Ηρακλής
 • Από 24/4/1975 Παναγιωτόπουλος Μιχάλης
 • Από 13/3/1977 Κοσμάς Ευάγγελος
 • Από 18/3/1979 Αγγέλης Βλάσιος
 • Από 30/3 1981 Κανδρέλης Δημήτριος
 • Από 12/7/1982 Κοσμάς Ευάγγελος
 • Από 3/5/1984 Παναγιωτοπούλου Πανάγιω
 • Από 24/3 1985 Παναγιωτόπουλος Μιχάλης
 • Από 22/3 1987 Κολιοπάντος Χρήστος
 • Από 17/12 89 Μπάρτζιος Πολυχρόνης
 • Από 17/3/1991 Κεραμίδα Τσάλη Άννα
 • Από 13/2/1994 Λάμπρου Κων/νος
 • Από 4/2/1998 Τσάλης Λεωνίδας
 • Από 4/2/2000 Τσαμπαλά Τσάλη Αρετή
 • Από 6/2 2002 Λάμπρου Κων/νος
 • Από 21/1/2004 Τσάλης Λεωνίδας
 • Από 24/5/2006 Τσάλης Μιχάλης
 • Από 1/4/2008 Τσάλης Λεωνίδας
 • Από 3/3/20010 Λάμπρου Κων/νος
 • Από 5/3/12 Τσάλης Λεωνίδας