Κωστανιανη
Κωστανιανη
Κωστανιανη
Κωστανιανη

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΩΣΤΑΝΙΑΝΗΣ "ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ"

Η Αδελφότητα Κωστάνιανης ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ιδρύθηκε το 1966. Το καταστατικό της συντάχτηκε από τους ιδρυτές της και εγκρίθηκε με την υπ. αρ.211/66 απόφαση πρωτοδικείου Αθηνών καταχωρήθηκε στα βιβλία Σωματείων υπ. αρ. Μητρ. 11316/1966 στην συνέχεια με την υπ. αρ. 121/1973 απόφαση πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε τροποποίηση του καταστατικού που παραχωρήθηκαν βιβλία υπ. Αυξ. αρ. 3566/73